Canım Anne

İslami isimler

İslami isimler

İslami isimler

Anne ve baba adayları en güzel isimleri yeni doğacak çocukları için araştırma yapmaktadırlar. Sizler için islami isimleri anlamları ile yazımızda derledik kız çocukları isimleri içinde linke tıklamayı unutmayınız.

Farklı başlıklarda isimleri konu alan yazılarımız mevcuttur. Sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayınız. Yeni yazılarda tekrar birlikte olma dileğiyle hoşçakalın..

Din ve islam daha fazlası için linkimize tıklamayı unutmayınız.

En güzel kız isimleri ve anlamları için linke tıklamayı unutmayınız.

İslami isimler

Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.

Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah’ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah’ın kulu. Aziz Allan’ın isimlerindendir. – Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.

Abdulbaki : Her zaman var olan Allah’ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için söz konusu olmadığı. Allah’ın kulu-Allah’ın isimlerinden.

Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah’ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah’ın Kulu; Abd + Hamid

Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah’ın kulu.

Abdullah : Allah’ın kulu.

Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.

Abdüssamet : Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah’ın kulu. – Samed, Allah’ın isimle­rindendir.

Abidin : İbadet eden, tapan kullar.

Abit : Allah’a Çok İbadet Eden, İbadeti Huy Haline Getiren Dindar Kimse Anlamına Gelmektedir.

Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo­netik değişikliğe uğramış şekli.

Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.

Adil : Adaletli / Hakça davranan

Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah’ a şükreden.

Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen.

Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.

Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Azmi : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed’in ve III. Mehmed’in hocalığını yapmıştır.

Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri

Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan

Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek

Bayram : 1. Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2. Sevinç, neşe.

Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah’ın 99 isminden birisidir.

Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay.

Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek

Beşir : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.3. Müjde getiren müjdeci. 4. Güler yüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah’ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır.

Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu

Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse

Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de “cihad et”. “Allah yolunda savaşa çık” anlamında kullanılmıştır.

Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan

Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği

Cevahir : 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.

Cezmi : Kesin karar veren

Cihan : Dünya

Cihat : Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza

Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.

Davud : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

Davut : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

Dilaver : Yiğit / Yürekli

Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi

Ekmel : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya

Ekrem : Pek cömert, iyiliksever

Emin : Güvenilen, inanılan kimse

Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim

Enver : En ışıklı, en parlak

Fahri : 1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet

Faik : Başkalarından daha ileri, üstün

Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran

Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden

Ferit : Eşsiz benzersiz

Ferman : 1. Buyruk, emir. 2. Allah’ın buyruğu.

Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

Fethi : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.

Fethullah : Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.

Fetih : 1. Açma. 2. Alma, zaptetme. 3. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

Feyyaz : Bereketli, gür, bol

Feyzullah : İlhamını Allah’tan alan

Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak

Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim

Gaffar : Acıyan, bağışlayan

Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici

Galip : Yenen, üstün gelen

Garip : 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf

Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz

Habip : Sevgili, dost

Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik

Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş

Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halis : Saf katkısız duru

Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk :Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

Hamdi : Hamd eden, şükreden

Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamit : Şükredici

Harun : Parlayan. Hz. Musa’nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israil oğulları peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’in kardeşi.

Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.

Haşim : Ezen, kıran, parçalayan

Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili

Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu

Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç

Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur’an’da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud’a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler

Hüdai : Allah’a mensup, Allah’ın yarattığı.

Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan.

Hüsnü : Güzel

İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.

İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik

İlhami : İçine doğmakla ilgili

Ilyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür

İsa : 1. Allah’ın yargılaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.

İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir

İsmail : İbrahim peygamberin Allah’a kurban adadığı oğlunun adı

İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen

İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.

İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.

Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu.

Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur

Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir.

Kadri : İtibar, değerle ilgili

Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı

Kamil : Tam, eksiksiz, olgun

Kani : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.

Kaşif : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.

Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)’in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü

Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk

Kerim : Kerem sahibi, cömert

Latif : Yumuşak, hoş, nazik

Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı

Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı

Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.

Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı

Macit : Şan ve şeref sahibi

Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse

Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer.

Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü.

Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.

Malik : Sahip, efendi

Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.

Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer

Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi

Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecnun : Deli, aklı başında olmayan

Medet : Yardım eden

Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.

Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında

Melik : Hükümdar

Memduh : Övülmüş, övülecek.

Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu

Mensur : Yardım olunmuş, Allah’ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.

Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mevlut : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. – bk. Mevlit

Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. – bk. Mevlit

Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı

Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)’in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27’sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan

Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan

Müfit : Faydalı, yararlı

Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş

Muharrem : Din tarafından yasaklanan

Muhiddin : Dini güçlendiren

Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan

Muhsin : Sağlamlaştıran

Muhtar : Dilediği şekilde hareket edebilen

Muhterem : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan

Mükerrem : Yardımsever, ikram sever

Mükremin : Konuksever, ikram sever

Mülayim : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.

Mümin : İnanan, iman eden

Münif : Yüksek, ulu, büyük.

Münir : Aydınlatan, ışık veren

Murat : Amaç, maksat, istek

Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan

Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren

Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah’ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan

Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı

Müşerref : Şerefli

Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.

Muttalip : Talepte bulunan, isteyen

Muzaffer : Zafer kazanan

Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nadi : Bağıran, haykıran

Nadir : Ender, az bulunur, seyrek

Nafi : Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen

Nafiz : İşleyen, içeriye giden, delip geçen

Nail : Ele geçiren, muradına eren

Naim : Uyuyan, uykuda olan

Nami : Tanınmış, ünlü şöhretli

Nazif : Temiz, güzel

Nazım : Düzenleyen, tanzim eden

Nazmi : 1.Düzenli 2.Vezinli, kafiyeli sözle ilgili

Necat : Kurtuluş, selamet

Necati : Kurtuluşa ermek

Necdet : Güçlü ve korkusuz

Necip : Soyu temiz, cömert

Necmettin : Din’in Yıldızı

Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait

Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş

Neşet : Yetişme, meydana gelme

Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk

Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah’ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden

Nihat : Tabiat, huy

Niyazi : Yalvarma, yakarma

Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural

Nizami : 1.İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.

Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

Numan : 1. Kan. 2. Gelincik

Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nuri : Işıklı, ışıktan gelen

Nusret : 1. Yardım. 2. Allah’ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.

Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü

Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.

Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan “ramad” kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: “Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir.”(3) buyurmuştur.

Rasim : Resmeden, resim çizen

Raşit : Doğru yola giden

Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden

Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.

Recep : Heybetli, azametli, saygı değer

Refik : Arkadaş, yoldaş, ortaklık

Remzi : İşaret ve gizliliğe ait

Reşat : Layık, Değer, yakışır.

Sabahattin : Dinin Güzelliği

Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay.

Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.

Sacit : Secdeye varan, ibadet eden

Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli.

Sadettin : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu.

Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk Sadık : İçten bağlı, gerçek dost

Sadri : Anaya göre çocuk

Saffet : Saflık, temizlik

Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam

Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.

Sami : İşiten, dinleyen

Sefa / Safa : Saflık berraklık

Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer’i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.

Selim : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.

Selman : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Özgür, hür.

Semih : Cömert, eli açık.oluşturulmuş.

Sertaç : Baştacı, çok sevilen, sayılan Süheyl : Sema’nın güney yarım küresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı

Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı

Tacettin : Dinin Tacı

Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.

Tarık : 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı

Ubeydullah : Allah’ın kulu.

Ulvi : Yüce, yüksek

Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.

Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici

Vahdettin : Dinin tekliği, birliği.

Vahid : Tek, bir

Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı

Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı

Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait.

Zekeriya : Erkek, Adam.

Zeynel : Süs Ziya : aydınlık,nur

Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan

Zülkif : Yüce, makam sahibi. Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ