Esma’ül Hüsna

Esma’ül Hüsna

Esma’ül Hüsna Nedir ?

Allah’ın 99 ismi Esma-ül hüsna en güzel ismi anlamlarını sizler için yazımızda derledik; Arapça ve Türkçe okunuşunu anlamını sayfamızda bulabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde Allah’ın 99 ismi bildirilmiştir. Peygamber efendimiz (S.A.V.) hadis-i şerifinde bizlere bildirmiştir. Allah’ın 99 ismi vardır. Ezberleyen cennete girer diye bizlere bildirmiştir.

1- Allah
Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.

2- Er-Rahman Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.

3- Er- Rahim Merhamet eden, bağışlayan.

4- El- Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El- Kuddüs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

6- Es- Selam Kullarını selâmete çıkaran.

7- El- Mü-min Gönüllerde iman ışığı uyandıran.

8- El- Müheymin Gözeten ve koruyan.

9- El- Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.

10– El- Cebbar İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

11– El- Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren.

12- El- Halık Her şeyi yoktan var eden.

13- El- Bari Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.

14- El- Müsavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.

15- El- Gaffar Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan

16- El- Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.

17- El- Vehhab Çok fazla ihsan eden.

18- El-Rezzak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El- Fettah Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20- El- Alim Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan

21- El- Kabıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

22- El- Basıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten

23- El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan

24-  Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten.

25-  El-Muiz İzzet verip ağırlayan.

26- El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27- Es-Semî Her şeyi işiten.

28- El-Basîr Her şeyi gören.

29- El-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.

30-  El-Adl Son derece adaletli olan.

31-  El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen.

32- El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan

33- El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

34-  El-Azîm Pek azametli ve büyük olan.

35- El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan.

36- Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.

37-  El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan.

38-  El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan

39- El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.

40- El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren.

41- El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran

42-  El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

43- El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.

44- Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.

45- El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.

46- El-Vâsî Lütfu bol olan.

47- El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.

48- El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.

49- El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.

50-  El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.

51- Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hakk Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran

53-  El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.

54- El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.

55- El-Metîn Çok sağlam olan.

56- El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.

57- El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan.

58- El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.

59- El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.

60- El-Muid Yarattıklarını yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61- El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren

62- El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren.

63- El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

64- El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan

65- El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan.

66-  El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan.

67- El-Vâhid Tek olan.

68- Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan.

69- El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan

70- El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

71- El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan.

72- El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

73- El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan.

74-  El-Âhir Bitişi olmayan, son olan.

75- Ez-Zâhir Açıkça bilinen, âşikâr olan.

76- El-Bâtın Gizli olan.

77- El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden.

78- El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.

79-  El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

80- Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden.

81- El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.

82-  El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.

83- Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.

84- Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan.

85- Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.

86- El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.

87-  El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

88-  El-Ganîyy Çok zengin olan.

89-  El-Muğnî İstediğini zengin eden.

90- El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

91- Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

92- En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.

93- En-Nûr Alemleri nurlandıran.

94- El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren.

95- El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.

96- El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan

97-  El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan.

98- Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.

99- Es-Sabûr Çok sabırlı olan.

Esma’ül Hüsna

Din – Dua – İslam konuları için linkimize tıklamayı unutmayınız.

Esma’ül Hüsna VİDEO ANLATIMLI OLARAK DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

Mustafa Özcan Güneşdoğdu kanalına çok teşekkür ediyoruz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ